Samantha Mueller

Teitl y Swydd

Gweithredwr Cyfreithiol Dan Hyfforddiant

Gwasanaethau

Trawsgludo a Morgeisi

Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau ac Ystadau

Ieithoedd

Saesneg (rhugl). Cymraeg (sgwrsio).

Swyddfa

Abergele

Amdan Samantha

Prif feysydd ymarfer Samantha yw Trawsgludo, Ewyllysiau, Pwerau Atwrnai a Phrofiant.

Gall Samantha roi cyngor arbenigol ar y canlynol:

  • Prynu / gwerthu eiddo preswyl (rhydd-ddaliad, les-ddaliad), trosglwyddo ecwiti, perchnogaeth eiddo;
  • Ewyllysiau a Phwerau Atwrnai Arhosol;
  • Profiant / Gweinyddu.

Mae Samantha bron iawn wedi gorffen ei hastudiaethau ac yn gobeithio bod yn Gymrawd y corff CILEx ymhen blwyddyn.

Diddordebau a Hobis

Yn ei hamser hamdden mae’n mwynhau codi arian i elusennau lleol, cadw’n heini a darllen.

Achrediadau

Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Gyfraith CILEX

Mwy o wybodaeth am ein achrediadau.

Top