Nia Blackwell

Teitl y Swydd

Cyfreithiwr Cyswllt

Gwasanaethau

Cyfraith Amaethyddol

Cyfraith Fusnes

Cyfraith Eiddo Masnachol

Trawsgludo a Morgeisi

Landlord a Thenant

Addysg

Prifysgol Cymru Bangor – LLB (Anrh) 2011.
Coleg y Gyfraith Caer – Diploma Ôl-Radd mewn Ymarfer Cyfreithiol, 2012

Ieithoedd

Saesneg (rhugl), Ffrangeg ac Almaeneg (Sgwrsio)

Swyddfa

Llanrwst

Amdan Nia

Er ei bod wedi ennill profiad mewn nifer o feysydd bydd ffocws Nia ar ôl cymhwyso yn Adran Fasnachol y cwmni.

Achrediadau

Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Gyfraith

Mwy o wybodaeth am ein achrediadau.

Top