Maggie Myers Bowley

Teitl y Swydd

Paragyfreithiwr

Gwasanaethau

Trawsgludo a Morgeisi

Swyddfa

Llanrwst

Amdan Maggie

Mae Maggie yn gweithio yn yr Adran Drawsgludo ac yn delio’n bennaf gyda phrynu a gwerthu eiddo preswyl.  Mae ganddi gyfoeth o brofiad o bob agwedd ar drawsgludo, gan gynnwys rhydd-ddaliadau preswyl, les-ddaliadau, teitlau heb eu cofrestru, morgeisi, prynu tai i’w gosod, tai newydd, hunan-adeiladu, trosglwyddo ecwiti.

Mae’n uchel iawn ei pharch ymhlith ei chydweithwyr a’i chwsmeriaid.

Achrediadau

Ansawdd Trawsgludo Cymdeithas y Gyfraith

Mwy o wybodaeth am ein achrediadau.

Top