Enlli Vaughan

Teitl y Swydd

Gweithredwr Cyfreithiol Dan Hyfforddiant

Addysg

Academi’r Gyfraith, Lerpwl – CILEx Lefel 3.

Ieithoedd

Cymraeg a Saesneg (rhugl).

Swyddfa

Abergele

Amdan Enlli

Ar hyn o bryd mae Enlli’n hyfforddi i gymhwyso fel Gweithredwr Cyfreithiol Siartredig ac mae’n Aelod Cyswllt o CILEx (Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol).  Ar hyn o bryd mae’n astudio Cyfraith Droseddol, Cyfraith Ewyllysiau ac Olyniaeth a Chyfraith Teulu yn The Law Academy yn Lerpwl i ennill cymwysterau i ddod yn Gymrawd o CILEx.

Mae Enlli’n siarad Cymraeg yn rhugl a chafodd ei magu ar fferm yng Ngogledd Cymru.

Diddordebau a Hobis

Yn ei hamser hamdden mae Enlli’n mwynhau darllen, cerddoriaeth, ffotograffiaeth a theithio.

Achrediadau

CILEX Cymraeg

Mwy o wybodaeth am ein achrediadau.

Top